Các Mũi Đan Len Cơ Bản Cho Người Mới Học: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Thực Hành

Các Mũi Đan Len Cơ Bản Cho Người Mới Học: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Thực Hành

Nếu bạn mới bắt đầu học đan len và bạn không biết về các mũi đan len cơ bản thì bạn không cần lo lắng. Dưới đây là những dữ liệu mà Điệu Handmade cung cấp những hướng dẫn chi tiết về các mũi đan len cơ bản cho người mới học. Tìm hiểu về những mũi đan cơ bản và cách thực hiện chúng sẽ giúp bạn bắt đầu thực hiện các dự án len đơn giản một cách dễ dàng.

1. Mũi Đan Len Phẳng (Garter Stitch)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Phẳng (Garter Stitch)

Mũi Đan Len Phẳng, còn được gọi là Garter Stitch, là một trong các mũi đan len cơ bản nhất và được sử dụng rộng rãi trong đan len. Điểm đặc biệt của mũi đan len phẳng là nó tạo ra một bề mặt mịn và dẻo trên mọi mặt của dự án len. Đây là mũi đan cơ bản và thường được sử dụng để tạo khung cơ bản cho các dự án len, như khăn, áo, khăn quàng cổ, hoặc mũ len.

Để thực hiện mũi đan len phẳng, bạn chỉ cần lặp lại lần lượt các mũi trái và mũi phải trên mỗi hàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho mũi đan len phẳng:

Bước 1: Bắt đầu hàng đan đầu tiên

Đặt một mắt len trên kim đan và đặt kim đan qua mắt len, kéo chặt mắt len và giữ chặt kim đan.

Đặt một số mắt len khác trên kim đan theo số mắt len bạn muốn đan trong hàng đầu tiên.

Ví dụ: nếu bạn muốn đan 20 mắt len, đặt 20 mắt len trên kim đan.

Bước 2: Đan hàng đầu tiên

Khi bạn đã đặt đủ mắt len trên kim đan, giữ chặt kim đan và đảo chiều kim đan.

Lấy một mắt len trên kim đan và đặt mắt len qua phía trước hay phía sau của kim đan (tuỳ thuộc vào mẫu len bạn đang thực hiện).

Tiếp tục lặp lại bước trên cho tất cả các mắt len trên kim đan cho đến khi bạn đạt được mắt len cuối cùng.

Bước 3: Đan các hàng tiếp theo

Khi bạn hoàn thành hàng đầu tiên, đảo chiều kim đan và lặp lại quy trình đan hàng đầu tiên cho tất cả các hàng tiếp theo.

Khi đan các hàng tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đan mắt len trái qua mắt len trái và mắt len phải qua mắt len phải để duy trì mũi đan len phẳng.

Bước 4: Kết thúc mũi len

Khi bạn đã hoàn thành sản phẩm len của mình, cắt sợi len còn lại và thông qua mắt len cuối cùng để buộc nút và giữ chặt.

Rải len dọc theo các hàng đan để ẩn các đầu len và làm cho dự án trông gọn gàng hơn.

>>> Tìm hiểu thêm: Tại đây

2. Mũi Đan Len Mũi Trái (Purl Stitch)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Mũi Trái Purl Stitch

Mũi đan len mũi trái là mũi đan đối nghịch với mũi đan len phẳng. Để thực hiện mũi này, bạn sẽ đưa chỉ đan vào phía trước mũi và kéo len qua mũi từ phía sau. Mũi đan len mũi trái thường được sử dụng để tạo ra các chi tiết, mô hình và hiệu ứng khác nhau trên bề mặt đan len.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để thực hiện mũi đan len mũi trái:

Bước 1: Bắt đầu hàng đan đầu tiên

Thực hiện tương tự bước 1 của mũi đan len phẳng

Bước 2: Đan hàng đầu tiên

Khi bạn đã đặt đủ mắt len trên kim đan, giữ chặt kim đan và đảo chiều kim đan.

Đưa chỉ đan qua phía trước của mắt len đầu tiên trên kim đan, từ phía trước sang phía sau.

Dùng ngón tay trỏ hoặc ngón tay cái của bạn, kéo sợi len qua mắt len từ phía sau lên phía trước của kim đan.

Tiếp tục lặp lại bước trên cho tất cả các mắt len trên kim đan cho đến khi bạn đạt được mắt len cuối cùng.

Bước 3: Đan các hàng tiếp theo

Khi bạn hoàn thành hàng đầu tiên, đảo chiều kim đan và lặp lại quy trình đan hàng đầu tiên cho tất cả các hàng tiếp theo.

Khi đan các hàng tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đan mắt len mũi trái qua mắt len mũi trái và mắt len mũi phải qua mắt len mũi phải để duy trì mũi đan len mũi trái.

3. Mũi Đan Len Tăng (Knit Increase)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Tăng Knit Increase

Mũi đan len tăng là một kỹ thuật để tăng số lượng mũi trên hàng. Có nhiều cách để tăng mũi đan len, ví dụ như mũi tăng phải (knit front and back), mũi tăng trái (make one left), và mũi tăng kép (knit into the front and back of the stitch). Bằng cách sử dụng mũi đan len tăng, bạn có thể tạo ra các tăng mũi đơn giản hoặc các mô hình tăng mũi phức tạp hơn trong các dự án đan len của mình đây cũng là một trong các mũi đan len cơ bản nhất bạn nên biết.

Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để thực hiện mũi đan len tăng:

Mũi tăng phải (Knit Front and Back):

Đặt một mắt len trên kim đan và đan một mắt len phẳng như bình thường.

Thay vì đẩy mắt len khỏi kim đan sau khi đã đan xong, bạn giữ mắt len trên kim đan.

Đưa kim đan qua mắt len từ phía trước, nhưng không đẩy mắt len khỏi kim đan.

Tiếp tục đan một mắt len phẳng khác vào mắt len cũ, từ phía trước sang phía sau.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len thứ hai, bạn có hai mắt len mới trên kim đan. Bạn đã tăng một mắt len.

Mũi tăng trái (Make One Left):

Đặt một mắt len trên kim đan và đan một mắt len phẳng như bình thường.

Sử dụng ngón tay trỏ bên trái, chèn chỉ đan vào vết hẹp giữa mắt len hiện tại và mắt len tiếp theo trên kim đan, từ phía sau sang phía trước.

Đan một mắt len phẳng mới bằng chỉ đan đã chèn, từ phía trước sang phía sau.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len mới, bạn đã tăng một mắt len.

Mũi tăng kép (Knit into the Front and Back of the Stitch):

Đặt một mắt len trên kim đan và đan một mắt len phẳng như bình thường.

Nhưng thay vì đẩy mắt len khỏi kim đan, bạn giữ mắt len trên kim đan.

Đưa kim đan qua mắt len từ phía trước và đan một mắt len phẳng khác vào mắt len cũ từ phía trước sang phía sau.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len thứ hai, bạn có hai mắt len mới trên kim đan. Bạn đã tăng hai mắt len.

4. Mũi Đan Len Giảm (Knit Decrease)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Giảm (Knit Decrease)

Mũi đan len giảm là một kỹ thuật để giảm số lượng mũi trên hàng. Cũng giống như mũi đan len tăng, có nhiều cách để thực hiện mũi đan len giảm, bao gồm mũi giảm phải (knit two stitches together), mũi giảm trái (slip, slip, knit), và mũi giảm kép (slip, knit, pass slipped stitch over). Kỹ thuật này cần được áp dụng để tạo ra các đường cong, giảm mũi và hình dáng trong đan len.

Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để thực hiện mũi đan len giảm:

Mũi giảm phải (Knit Two Stitches Together):

Đan một mắt len phẳng như bình thường.

Đặt kim đan vào hai mắt len kế tiếp trên kim đan cùng một lúc.

Đan một mắt len phẳng mới bằng cách đưa chỉ đan qua cả hai mắt len trên kim đan cùng một lúc từ trước ra sau.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len mới, bạn đã giảm một mắt len.

Mũi giảm trái (Slip, Slip, Knit):

Trượt một mắt len như mũi đan len phẳng, đẩy mắt len sang kim đan phụ.

Lặp lại bước trên với mắt len kế tiếp.

Đặt kim đan vào cả hai mắt len đã trượt trên kim đan chính.

Đan một mắt len phẳng mới bằng cách đưa chỉ đan qua cả hai mắt len trên kim đan cùng một lúc từ trước ra sau.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len mới, bạn đã giảm một mắt len.

Mũi giảm kép (Slip, Knit, Pass Slipped Stitch Over):

Trượt một mắt len như mũi đan len phẳng, đẩy mắt len sang kim đan phụ.

Đan một mắt len phẳng như bình thường.

Sử dụng kim đan phụ, đưa nó qua mắt len trước đã đan và kéo mắt len qua mắt len đã đan.

Khi bạn đã hoàn thành mắt len mới, bạn đã giảm một mắt len.

5. Mũi Đan Len Đan Dọc (Stockinette Stitch)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Đan Dọc Stockinette Stitch

Mũi đan len đan dọc là một trong các mũi đan len cơ bản được lặp lại xen kẽ giữa mũi đan len phẳng và mũi đan len mũi trái. Khi bạn đan len đan dọc, bạn sẽ đan mũi đan len phẳng trên hàng phải và mũi đan len mũi trái trên hàng trái. Mũi đan len đan dọc tạo ra bề mặt mịn và đẹp, thường được sử dụng để tạo ra các món đồ len có phần trên mịn và phần dưới có hiệu ứng hạt gỗ.

Để thực hiện mũi đan len đan dọc, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Hàng phải (Right Side)

Đan mũi đan len phẳng trên toàn bộ hàng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đưa kim đan qua mắt len từ phía trước sang phía sau và đan một mắt len phẳng trên hàng này.

Tiếp tục đan mũi đan len phẳng trên hàng này cho đến khi hoàn thành hàng.

Bước 2: Hàng trái (Wrong Side)

Đan mũi đan len mũi trái trên toàn bộ hàng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đưa kim đan qua mắt len từ phía sau sang phía trước và đan một mắt len mũi trái trên hàng này.

Tiếp tục đan mũi đan len mũi trái trên hàng này cho đến khi hoàn thành hàng.

Khi bạn lặp lại liên tục các bước trên, bạn sẽ tạo ra mũi đan len đan dọc. Kết quả là, trên mặt phải của dự án đan len, bạn sẽ thấy một bề mặt mịn và đẹp từ các mũi đan len phẳng, trong khi trên mặt trái, bạn sẽ thấy các mũi đan len mũi trái tạo ra hiệu ứng hạt gỗ.

6. Mũi Đan Len Quần Vợt (Seed Stitch)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Quần Vợt Seed Stitch

Mũi đan len quần vợt là một mũi đan len sáng tạo và thú vị. Kỹ thuật này bao gồm lặp lại xen kẽ mũi đan len phẳng và mũi đan len mũi trái trên mỗi hàng. Mũi đan len quần vợt tạo ra một mô hình có hiệu ứng hạt gỗ độc đáo và thường được sử dụng để tạo ra các chi tiết và đường viền trong các món đồ len.

Để thực hiện mũi đan len quần vợt, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Hàng phải (Right Side)

Đan mũi đan len phẳng trên mắt len đầu tiên.

Sau đó, đan mũi đan len mũi trái trên mắt len tiếp theo.

Tiếp tục lặp lại các bước trên cho đến khi hoàn thành hàng.

Bước 2: Hàng trái (Wrong Side)

Đan mũi đan len mũi trái trên mắt len đầu tiên.

Sau đó, đan mũi đan len phẳng trên mắt len tiếp theo.

Tiếp tục lặp lại các bước trên cho đến khi hoàn thành hàng.

Khi bạn lặp lại các bước trên xen kẽ trên các hàng, bạn sẽ tạo ra mũi đan len quần vợt. Kết quả là, bạn sẽ thấy một mô hình có hiệu ứng hạt gỗ độc đáo trên cả mặt phải và mặt trái của dự án đan len.

7. Mũi Đan Len Cái Xô (Bamboo Stitch)

Các mũi đan len cơ bàn: Mũi Đan Len Cái Xô Bamboo Stitch

Mũi đan len cái xô là một mũi đan len tạo ra các hàng len có hiệu ứng rối. Kỹ thuật này bao gồm lặp lại một chuỗi mũi đan len phẳng sau đó lặp lại một chuỗi mũi đan len mũi trái. Mũi đan len cái xô tạo ra một bề mặt len có độ co giãn tốt và thích hợp để tạo ra các món đồ len như áo len hay khăn len.

Để thực hiện mũi đan len cái xô, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Hàng phải (Right Side)

Đan một chuỗi mũi đan len phẳng trên toàn bộ hàng.

Sau đó, đan một chuỗi mũi đan len mũi trái trên toàn bộ hàng.

Tiếp tục lặp lại các bước trên cho đến khi hoàn thành hàng.

Bước 2: Hàng trái (Wrong Side)

Đan một chuỗi mũi đan len mũi trái trên toàn bộ hàng.

Sau đó, đan một chuỗi mũi đan len phẳng trên toàn bộ hàng.

Tiếp tục lặp lại các bước trên cho đến khi hoàn thành hàng.

Khi bạn lặp lại các bước trên xen kẽ trên các hàng, bạn sẽ tạo ra mũi đan len cái xô. Kết quả là, bạn sẽ có một bề mặt len có hiệu ứng rối với các hàng len phẳng xen kẽ với các hàng len mũi trái.

Để học cách thực hiện các mũi đan len cơ bản này, bạn có thể tìm hiểu qua các sách hướng dẫn, video trực tuyến hoặc tham gia các khóa học đan len để có thể hiểu chi tiết hơn.

Bạn cũng có thể thực hành bằng cách đan một mẫu đơn giản để áp dụng những mũi đan len bạn đã học.

Tóm lại, việc học các mũi đan len cơ bản là nền tảng quan trọng để bạn có thể thực hiện các dự án len đơn giản và phức tạp. Bằng cách thực hiện các mũi đan len phẳng, mũi đan len mũi trái, mũi đan len tăng, mũi đan len giảm, mũi đan len đan dọc, mũi đan len quần vợt và mũi đan len cái xô, bạn sẽ có đủ kiến thức để bắt đầu tạo ra những món đồ len độc đáo và tuyệt vời của riêng mình.

>>> Tìm hiểu thêm về các mũi đan len cơ bản tại: https://dieuhandmade.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *